top of page
נתונים מוצגים על גבי מחשב

מרכז הידע

"להפוך את החברה הבדואית

מנטל למנוע הצמיחה של הדרום"

הרשויות הבדואיות בנגב ומענק האיזון - נייר עמדה לוועדה לנוסחת מענק האיזון

נייר עמדה 1

מאי 2022

ניירות עמדה

מסד נתונים

​אחד החלומות שלנו הוא שהחברה הבדואית תיישר קו גם בעולם הנתונים והמידע הזמינים, כפי שקורה בכל קהילה במדינה, וזאת באמצעות יצירת מאגר נתונים ומידע זמינים לחברה הבדואית. חלום זה חוזר ועולה לאור הצורך אותו אנו מרגישים מהשטח, לאור מחסור במידע ובנתונים אשר נובע בין השאר כתוצאה מכך ששנים רבות לא בוצעו מספיק מחקרים בנושא. מוצג כאן לפניכם הצעד הראשון בדרכנו להגשמת החלום.


יחד עם מומחה לנתונים ומידע אספנו את כל הנתונים הרשמיים הקיימים בתחום רשויות מקומיות (משרד הפנים והלמ"ס) לתוך סביבת עבודה במערכת Power Bi המוצגת להלן.


אתם מוזמנים להתנסות במערכת, לחקור, ולהתחיל להפיק משמעויות.

הכוונה שלנו בינאביע להתרחב לכלל הרשויות הבדואיות בשנים הבאות ולשם כך התקשרנו עם מומחית להערכה ומדידה שסייעה לנו לבנות שיטה להעריך את הצלחת התוכניות – כך נוכל לקבל החלטה מושכלת בבוא העת, עם סיום הפיילוט בשלוש הרשויות בהן אנו פועלים כיום, 3 צורות ההתיישבות הקיימות במרחב המקומי: מועצה מקומית (כסיפה), מועצה אזורית (נווה מדבר) ועירייה (רהט).

 

כל מי שפועל במרחב הבדואי בנגב נתקל בקושי משמעותי – כיצד למדוד את הצלחת הפעילות במקום בו קיימים פערים  כה משמעותיים ואינסוף בעיות סבוכות?   בינאביע אנחנו מקווים לתרום את חלקנו בהתמודדות עם 'המבוכה המקצועית' שכולם שותפים לה – כיצד למדוד את הפעילות?

מערך מדידה והערכה

מרכז הידע
לאסטרטגיה
ויזמות

​במסגרת האסטרטגיה "תשתיות ידע להשפעה" התחלנו בביצוע פעולות שתכליתם איגום וייצור ידע שיטתי לתמיכה בפעילות הארגון, סיוע לשותפים ולבעלי העניין במרחב ובכלל.  

 

בעתיד הקרוב יש בכוונתנו למסד את הפעילות באמצעות הקמת יחידה ייעודית שגם תנסה להתמודד עם אחד הפערים הכי קריטיים בציר הזה - פער הנתונים בנוגע לכפרים הבלתי מוכרים.  הכוונה שלנו לייצר סביבת ידע חכמה ומתעדכנת שתדע לפתח מודלים ותורה מקצועית ותעמוד לרשות יוזמות במרחב.

תורה מקצועית

בקרוב

לקריאה נוספת

בקרוב

לקריאה נוספת

בקרוב

לקריאה נוספת

מסמכים נוספים

כותרת מסמכים נוספים

לקריאה נוספת

כותרת מסמכים נוספים

לקריאה נוספת

כותרת מסמכים נוספים

לקריאה נוספת

​יצירת הסכמה ציבורית רחבה

bottom of page