צומת דרכים מכורכר בכפר אום בטין

השותפים לדרך

אייקון מרכאות

"החברה הבדואית מייצגת

הזדמנות גדולה לשינוי עקב

חיציון הגילאים הצעיר".

אלמנט גלי

שותפים אסטרטגיים למיזם ינאביע

מיזם ינאביע פועל לרתימת השלטון המקומי בנגב, יהודי ובדואי כאחד והשלטון המרכזי הישראלי למימוש מטרות המיזם. ינאביע מאמינה שעל מנת להגשים את היעדים האמורים עליה לרתום כוחות שינוי חיצוניים לנגב ועל כן מחפשת שותפים אסטרטגיים להצטרף למימוש מטרות המיזם.

 

שותפים אלו לקחו חלק בגיבוש המלא של אסטרטגיית הפעולה של המיזם ובחינת תחומי הפעילות.

ביחד

לוגו המדבר שלי
לוגו חותם
לוגו קרן מיראז' ישראל
לוגו ממשלה
לוגו אג'יק
לוגו jacob and hilda blaustein foundatio
לוגו Cohen Propagation Nurseries
לוגו קרן נס, הסוכנות היהודית
לוגו ג'וינט אלכא
לוגו The Rosalinde and Arthur Gilbert Foundation
לוגו סודה סטרים
לוגו גרין ערבה
לוגו מוגו פטריות מהנגב
לוגו מעוז
לוגו חברת החשמל
לוגו אורפז
לוגו עתידאים
לוגו ברנקו וייס
לוגו חישתיל
לוגו עתידים
מועצה מקומית כסייפה  |  קרן שוסטרמן  |

יוזמות עתיד  |  רן ברקו  |

קרן ויינברג  | כוכבי המדבר |

קרן בלאוסטין  |  דבי וג'ף שוורץ  |

 One 8  |  קרן גלייזר  |

אשכול נגב מערב |  אשכול נגב מזרח

תבת | בעצמי-מרכזי ריאן |

ציונות 2000 | Naama Fass

קרן יד הנדיב | יוזמות עתיד

GilbertPlain.jpg