אישה בדואית עובדת בחממה ומטפלת בתוצרת חקלאית

הרוח שלנו

אייקון מרכאות

"חברה בדואית משגשגת שממשת את הפוטנציאל שלה ומשתלבת במרקם החברתי של כלל החברה בישראל".

אלמנט גלי

מטרת העל הינה מחיקת הפער בין החברה הבדואית בנגב לבין יתר האוכלוסייה הערבית-ישראלית כפי שמתבטא במגוון מדדים סוציו-אקונומיים. עם הגשמת יעד זה, תפעל הקרן לצמצום הפערים שבין החברה הבדואית בנגב לכלל האוכלוסייה החיה בישראל. יעדים אלו הינם שאפתניים, אך על מנת להבטיח את המשך שגשוגו של הנגב על כל גווני האוכלוסייה החיים בו, יש לפעול להגשמתם ללא לאות. 

מטרת העל

הפוטנציאל

הפוטנציאל הגדול ביותר לתמיכה איכותית בבניית החברה האזרחית הבדואית בנגב; צמצום פערים כלכליים באמצעות תעסוקת נשים ותעסוקה איכותית בתחום תוחלת החיים והחינוך.
 

עיסוק בתחומים אלו ישלים ויתמוך בפעילותה של הממשלה בחברה הבדואית באופן שיש בכוחו לגעת בחייהם של כלל האזרחים, מתינוק ועד קשיש.

אלמנט גלי

תקוותנו היא שפעילות ינאביע תאפשר לחברה הבדואית לחוות הצלחות בפועל בתחומים מרכזיים המשפיעים על איכות חייה ותתמוך בהתפתחות של חברה אזרחית מאוחדת בעלת מנהיגות ראויה לאמון והערכה. שינויים אלו יזכו את המנהיגות גם באמון הממשלה ובהכרתה ויאפשרו שימוש מושכל ואפקטיבי במשאבים ממשלתיים ופילנטרופיים לטובת המשך קידום החברה הבדואית בנגב והשתלבותה בכלל החברה הישראלית.

תקווה

הפתרון

לטובת הקמת המיזם גובש צוות היגוי בהובלתו של ד״ר מוחמד אלנאברי שכולל נציגים מהחברה הבדואית, מהגופים העסקיים והחברתיים הפעילים בנגב ונציגי ממשלה מרכזית וממשל מקומי לשעבר שהיו מעורבים בתכנון וייזום החלטות הממשלה. חברי הצוות מתאפיינים בניסיון עשיר בעבודה בתוך החברה הבדואית והם בעלי קשרי אמון מוכחים בתוך החברה ועם הממשל המקומי והמרכזי בישראל.  

 

לאחר דיונים רבים, איתר צוות ההיגוי שלושה נושאים רוחביים בהם מעוניינת יוזמת ינאביע לעסוק, להם הפוטנציאל הגדול ביותר לתמיכה איכותית בבניית חברה אזרחית בדואית בנגב. צמצום פערים כלכליים באמצעות תעסוקת נשים ותעסוקה איכותית, צמצום פערים בתחומי תוחלת החיים והחינוך. לאחר ניתוח מעמיק של החלטות הממשלה מהשנים האחרונות, בחר הצוות לעסוק בתחומים אלו וישלים תמיכה בפעילותה של הממשלה בחברה הבדואית, באופן שנוגע בחייהם של כלל האזרחים הבדואים, מתינוק ועד קשיש.  

אלמנט גלי

ניוזלטר

במידה ויש תמונה באתר שהינך מעוניין/ת להסיר יש לשלוח לנו הודעה ​כאן או ליצור קשר בטלפון

דו"ח שנתי 2021