ספרי לימוד, עפרונות ובקבוקי שתייה מונחים על שולחן ישיבות

מידע נוסף

אייקון מרכאות

"קידום השתלבות החברה

הבדואית במרקם החברתי כלכלי

של מדינת ישראל"