Using a Smartphone

יצירת קשר

אייקון מרכאות

"קידום השתלבות החברה

הבדואית במרקם החברתי כלכלי

של מדינת ישראל" 

אלמנט גלי
לוגו עמותת ינאביע

הגורן 8, קומה 2 | פארק התעשייה עומר

  • עמוד פייסבוק יאנביע

דברו איתנו

תודה על פנייתכם, נשוב בהקדם.

לוגו עמותת ינאביע