top of page
הקדמה

ינאביע

"לבדואים בנגב יש פוטנציאל להיות מנוע צמיחה כלכלי וחברתי מרכזי בכל מרחב הנגב"

ד"ר מוחמד אלנבארי

אלמנט גלי

החזון שלנו

ינאביע הוקמה מתוך חזון ברור- קידום החברה הבדואית כך שתהווה מנוע צמיחה משמעותי בנגב ותתפוס את המקום הראוי לה במרקם החברתי של מדינת ישראל כולה. 


כשד"ר מוחמד אלנבארי עמד לקראת סיום תפקידו כראש המועצה המקומית חורה, בתום שלוש קדנציות של עשייה משמעותית, הוא הבין כי השינוי שהחל בישוב מגוריו הביא לאימפקט מקומי בלבד וכי יש להרחיב את מעגלי ההשפעה ולהוביל שינוי בכלל החברה הבדואית בנגב- ומתוך שאיפה זו הוקמה "ינאביע" (או בעברית- "נביעות"). 


ינאביע היא ארגון אסטרטגי תשתיתי הצומח מתוך הקהילה ומקדם לקיחת אחריות של החברה הבדואית על ההתמודדות עם בעיות היסוד המעכבות את השתלבותה. ינאביע פועלת בכוחות משולבים עם הרשויות המקומיות, ארגוני המגזר השלישי והמגזר העסקי ומהווה גשר של אמון לעבודה משותפת בין הממשלה לחברה הבדואית. זאת מתוך ההבנה כי החברה הבדואית חייבת להוביל את התהליך של צמצום פערים ושגשוג באמצעות קידום תשתיות ברות קיימא וחיזוק הגורמים הקיימים בשטח. 


בחזון שלנו החברה הבדואית, המאופיינת באחוז צעירים גבוה, יוצרת במו ידיה את עתידה, מביאה את מיטב המורשת והתרבות הייחודית לקדמת הבמה הישראלית וחווה חוויות של הצלחה מקומית ואזורית. 
כך, מתוך חברה אזרחית מאוחדת וחזקה המבקשת לעצמה מנהיגות ראויה לאמון והערכה, ינבע שינוי שיביא תקווה חדשה לכל תושבי הנגב והמדינה. 

אודותינו

איך אנחנו
פועלים

אנחנו בינאביע מאמינים ביכולת ובמחויבות של החברה הבדואית לייצר שינוי בכוחות עצמה. מכאן, שהמשימה שלנו היא לייצר תהליכים אשר יגבירו את הלחץ מהשטח ויהפכו את החזון למציאות.

1. לאתר את החסמים והסיבות שגורמות להם בכל אחד מתחומי הליבה שהוגדרו כמהותיים ביותר ליצירת איכות חיים של חברה (Mapping).

2. לבנות מודלים חדשניים ויצירתיים להתמודדות עם החסמים באמצעות שיתופי פעולה עם גופים מקצועיים המצטיינים בתחומם (Building).

3. להריץ תוכניות ניסיוניות להוכחת ההיתכנות (Piloting).

4. להרחיב את התוכניות ו"לייצא" אותן לגורמים הפועלים בקהילה (Scaling up).

 

הצלחת התוכניות תעלה את הביקוש והרצון המקומי- מה שיוביל לשינוי מהותי

באיכות החיים בחברה הבדואית בנגב ובישראל כולה!

אלמנט גלי
אלמנט גלי

כדי לממש את חזוננו בחרנו לפעול בשישה תחומים מרכזיים המהווים את אבני הדרך ליצירת איכות חיים טובה יותר בחברה הבדואית בנגב

צורות מגורים
חדשניות

טיפוח ההון האנושי

תוחלת
חיים

פיתוח כלכלי
ותעסוקה

שלטון
מקומי

X3
פס גלי שקוף

תמותת תינוקות בחברה הבדואית בשיעור של יותר מפי 3 בישובים יהודיים

-8
פס גלי שקוף

תוחלת חיים נמוכה

בכ-8 שנים ביחס ליישובים היהודיים.

4%
פס גלי שקוף

רק כ-4% מהאוכלוסייה הינם בעל תואר אקדמי.
כשישית משיעור האקדמאיים בחברה היהודית בישראל.

19
פס גלי שקוף

כ-75% מן האוכלוסיה הבדואית מתגוררת ב- 19 יישובי מוכרים והיתר בכפרים לא מוכרים.

270K
פס גלי שקוף

אוכלוסיית הבדואים בנגב מונה כ- 270,000 נפש.

חזרה מהצהרת הנגישות
bottom of page